Skip to content

Boven de €100 - gratis verzendingskosten / Gratis afhalen mogelijk.

Language
Search
Cart

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.   De gegevens van de verkoper 
 
Naam bedrijf: Loenstore  
Naam eigenaar : Dolores Cotteleer 
Adres : Sterrelaan 33, Hemiksem, België 
E-mailadres: Ioenstore@hotmail.com 
Ondernemingsnummer: BE1001.277.055
 
 
Artikel 2.     Toepasselijkheid & Voorwaarden 
 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). 
 
Wij leveren in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Of er moet toestemming overeengekomen zijn met de eigenaar dat dit wel kan.
 
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we de bestelling weigeren. 
 
 
Artikel 3.    Aanbod en bestelling 
 
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 
 
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 
 
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra jij jouw bestelling online plaatst of via e-mail plaatst en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Je geeft steeds je contactgegevens en/of facturatiegegevens in. Bij betaling is je aankoop definitief. 
 
Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn immers voor rekening van jou als klant. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt wegens het door jou als klant opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding aangerekend om het pakketje opnieuw op te sturen naar jouw juiste adres. 
 
Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 
Ook bij niet afhaling van jouw pakket op het postkantoor, dient door jou als klant een vergoeding betaald te worden voor het opnieuw versturen of annuleren van jouw pakket. 
 
 
Artikel 4.    Herroepingsrecht 
 
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om goederen te retourneren. Het retourneren van je bestelling is op eigen kosten. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug naar dezelfde rekening waarmee je hebt betaald bij het plaatsen van je bestelling. 
 
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.
Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. 
Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, gelieve een mail te versturen naar loenstore@hotmail.com 
Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 
 
 
Artikel 5.    De prijs 
 
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. 
 
 
Artikel 6.     Betaling 
 
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld . 
 
 
Artikel 7.    Conformiteit en Garantie 
 
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
 
 
Artikel 8.    Levering en uitvoering 
 
Alle goederen en diensten worden geleverd zoals ingegeven bij de bestelling. 
Loenstore kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 
 
Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 4 werkdagen ( België) 5-7 werkdagen ( Nederland). Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. 
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. 
 
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die je besteld vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn voor onze rekening.
 
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 
 
Artikel 9.   Overmacht 
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 
 
Artikel 10.   Intellectuele eigendom
 
Onze website, logos, teksten, fotos, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, fotos namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
 
 
Artikel 11.    Klachtenregeling en geschillen 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren viaemail. (loenstore@hotmail.com).  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.