Doorgaan naar artikel

Boven de €100 - gratis verzendingskosten / Gratis afhalen mogelijk.

Taal
Zoekopdracht
Winkelwagen

Privacy

Loenstore verwerkte persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u mailen naar loenstore@hotmail.com

Verwerkingsdoeleinden

Loenstore gecombineerd en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa klantenadministratie, functionele van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze verantwoordelijke belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doelstelling, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen Loenstore binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks van onrechtstreeks met Loenstore verbonden zijn of met enige andere partner van Loenstore;

Loenstore significant dat deze ontvangers de noodzakelijke technische en belangrijke maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen gedurende de termijn worden bewaard die noodzakelijk is om aan de verplichte vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van onderzoek, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze verwijderd of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan uitgaande beperkt en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met voldoende van profilering op basis van de bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een afgeleide, gebruikelijke en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te worden en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; nl/van

- een e-mail om te verzenden naar het volgende e-mailadres: loenstore@hotmail.com

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verplaatsen tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

De Klant beschikt over het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).