Doorgaan naar artikel

Boven de €100 - gratis verzendingskosten / Gratis afhalen mogelijk.

Taal
Zoekopdracht
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. De gegevens van de verkoper
 
Naam bedrijf : Loenstore
Naam eigenaar : Dolores Cotteleer
Adres: Sterrelaan 33, Hemiksem, België
E- mailadres : Ioenstore@hotmail.com
Ondernemingsnummer : BE1001.277.055
 
Artikel 2. Toepasselijkheid & Voorwaarden
 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten van diensten verwerft of gebruikt).
 
Wij leveren in België en Nederland . Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling beslissen. Of er moet toestemming zijn met de eigenaar dat dit wel kan.
 
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als expliciete voorwaarden van onze algemene verkoopvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 
Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als we merken da t een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we de bestelling opgelost.
 
 
Artikel 3. Aanbod en bestelling
 
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende groot om een ​​goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, is deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je doorgegeven te leveren.
 
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of afgesloten is aan bepaalde voorwaarden, vermeld dat we dit uitdrukkelijk in ons aanbod hebben.
 
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief vanaf jouw bestelling online plaatsen of via e-mail plaatsen en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet toepasbaar of verwerkt.
 
Om een ​​product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Je geeft steeds je contactgegevens en/of facturatiegegevens aan. Bij betaling is je aankoop definitief.
 
Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het verplichte adres zijn immers voor rekening van jou als klant. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt omdat het door jou als klant een fout of onvolledig adres opgeeft, wordt daarvoor automatisch een vergoeding aangerekend om het pakketje opnieuw op te sturen naar jouw juiste adres.
 
Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verzonden moet worden.
Ook als u uw pakket niet op het postkantoor afhaalt, moet u als klant een vergoeding betalen voor het opnieuw verzenden of annuleren van uw pakket.
 
 
Artikel 4. Herroepingsrecht
 
Als je goederen van diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering van het sluiten van de overeenkomst het recht om goederen te weigeren. Het gevolg van uw bestelling is op eigen kosten. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug naar dezelfde rekening waarmee je hebt betaald bij het plaatsen van je bestelling.
 
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog niet willen kunnen terugsturen zoals hierboven beschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.
T eruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt bewezen dat je de goederen teruggezonden hebben, al naar gelang welke eerst eerst valt.
Je kunt je retourpakket retourneren via de post van een koerier.
Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, lastig een mail te verzenden naar loenstore@hotmail.com
Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 
Artikel 5. De prijs  
 
Tijdens de periode dat we ons aanbod vermelden, onze prijzen niet wijzigen, prijswijzigingen behouden als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je aankoop definitief plaats vindt.
 
 
Artikel 6. Betaling  
 
Wij kunnen eenvoudig betalen via de betaalmodules op onze website accepteren.
Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te voorkomen, worden de transactiegegevens versleuteld.
 
 
Artikel 7. Conformiteit en Garantie  
 
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening gehouden met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het moment van je bestelling bestaande wetten.
 
 
Artikel 8. Levering en uitvoering  
 
Alle goederen en diensten worden geleverd zoals opgegeven bij de bestelling.
Loenstore kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant worden begonnen bij het opgeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering van de mogelijkheid om de veroorzaakte producten te leveren. 
 
Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen 3 à 4 werkdagen (België) 5-7 werkdagen (Nederland). Deze opbrengsten gelden als indicatie en definitief kunnen geen rechten worden verleend.
 
Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Als de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het onregelmatige product worden geannuleerd of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt beloond of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het overtollige/te weinig betaalde bedrag teruggestorft/bijkomend gefactureerd.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.Als wij dat niet doen, kan je kosteloos je bestelling afzien.In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Indien de deur ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomende stemmen met de artikelen die je besteld staan ​​of niet gecontroleerd met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn voor onze rekening.  
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade als gevolg van een laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen, waarvan wordt bewezen dat ze niet door de klant worden ontvangen.
Artikel 9 . Overmacht 
In het geval van overmacht zijn wij niet gehouden aan onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. onduidelijk begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers van andere gekozen derden. 
 
Artikel 10 . Intellectueel eigendom
 
Onze website, logo 's , teksten, foto 's , namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die meestal bij ons, meestal bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto 's namen, teksten, logo 's kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze expliciete en uitdrukkelijke toegestane toestemming.
 
 
Artikel 11 . Klachtenregeling en geschillen 

Wij hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons oplossen viae-mail . ( loenstore@hotmail.com ). Wij doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, gedeelde hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de onafhankelijke Belgische rechtbanken bevoegd.Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.